Iné

NázovStiahnuť súbor
Súhlas s návrhom na schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Jasenicapohrebisko.PDF
Štatút Obecnej knižnice Jasenicakniznica_statut_2013.PDF
Zoznam knižníc Slovenskej republiky – Obecná knižnica Jasenicakniznica.PDF
Kaštieľ – nájomná zmluvanz_kastiel.pdf