Vyňatie pôdy pod stavbu

Vybavuje Mgr. Dana Balejová
Telefón 042/4300 173 | 042/4307713
Kde sa vybavuje Okresný úrad Považská Bystrica

Pozemkový a lesný odbor

Centrum 1/1

017 01 Považská Bystrica

Úradné hodiny  
Pondelok 8,00 - 15,00
Utorok 8,00 - 15,00
Streda 8,00 - 17,00
Štvrtok 8,00 - 15,00
Piatok 8,00 - 14,00