Stavebné povolenie na rodinný dom a veľké stavby

 

Vybavuje Ing. Jarmila Krčíková
Telefón 042/4326 066
Kde sa vybavuje Spoločný obecný úrad Jasenica
so sídlom v Považskej Bystrici
Stavebné oddelenie
Námestie A. Hlinku 29/34, 3. poschodie
017 01 Považská Bystrica
Úradné hodiny
Pondelok 7:00 – 11:00 | 12:00 – 15:00
Utorok Neúradný deň
Streda 7:00 – 11:00 | 12:00 – 16:00
Štvrtok Neúradný deň
Piatok Neúradný deň