Stavebné povolenie na čističku odpadových vôd

Kde sa vybavuje Okresný úrad Považská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Centrum 1/1

017 01 Považská Bystrica

Telefón

042/4313 810
Fax 042/4313 820