Stavebné povolenia na drobnú stavbu

(do 25 m2, studňu, oplotenie, malý zdroj ohrevu)

Vybavuje Beáta Beniačová
Kde sa vybavuje Obecný úrad Jasenica

Stavebný úrad a pozemky

Jasenica 130

018 17 Jasenica

Úradné hodiny
Utorok 7:30 – 12:00 | 12:00 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 12:00 | 12:00 – 15:30