Jarné upratovanie

Oznamujeme Vám, že veľkokapacitné kontajnery na vývoz objemného odpadu budú v našej obci umiestnené pri kultúrnom dome a požiarnej zbrojnici

od pondelka 9. apríla - do soboty 14. apríla.

Žiadame vás, aby ste do kontajnerov neumiestňovali odpad, ktorý je možné recyklovať!
– sklo, železo, biologický odpad (konáre, trávu, lístie, drevo), plasty, tetrapaky, kovové obaly.

Zbytočne tým zvyšujete náklady na vývoz a uloženie komunálneho odpadu, ktoré sa premietajú všetkým obyvateľom do výšky poplatkov za odpad.

Takýto odpad sa v našej obci separuje nasledovne:


Plasty:


Sklo:


  Tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály):


Kovové obaly:


Papier:


Elektrospotrebiče - zberné miesto:

  • pred starou požiarnou zbrojnicou (pri novej fare)

Obuv, oblečenie, textil, hračky - zberné miesto:

  • pred starou požiarnou zbrojnicou (pri novej fare)
  • čisté a zabalené vložiť do kontajnera

Železo - zberné miesto:

  • veľkokapacitný kontajner pri pozemku základnej školy pri amfiteátri

Pneumatiky:

  • doviezť za kultúrny dom

Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre):

  • kompostuje každá domácnosť na vlastnom pozemku

Drobný stavebný odpad:

  • rozbiť na malé kúsky a zaviesť do jám na cestách

Zberné miesta separovaného zberu