Monthly Archives: október 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 5. 10. 2017

Dostupná na stiahnutie:  [icon name="file-pdf-o" class="fa-2x" unprefixed_class=""] zápisnica z OZ z 5. 10. 2017 [icon name="file-pdf-o" class="" unprefixed_class="fa-2x"] Schválené VZN č. 1/2017 O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Jasenica. [icon name="external-link-square" class="" unprefixed_class="fa-2x"] Ostatné VZN - www.jasenica.sk/vzn
čítať ďalej ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4. 11. 2017

[icon name="file-pdf-o" class="" unprefixed_class="fa-2x"] Zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja [icon name="file-pdf-o" class="" unprefixed_class="fa-2x"] Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017 Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 jasenica@stonline.sk   [icon name="file-pdf-o" class=""…
čítať ďalej ...