Monthly Archives: apríl 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. Program Otvorenie zasadnutia Voľba overovateľov zápisnice Schválenie programu Kontrola uznesení Realizácia miestnej komunikácie časť Lúky Petícia občanov za odstránenie nádob na komunálny odpad z bezprostrednej blízkosti rodinných domov situovaných za futbalovým ihriskom v obci Jasenica Petícia za odstránenie…
čítať ďalej ...

Oznam Materskej školy v Jasenici

Riaditeľka Materskej školy v Jasenici oznamuje, že dňa 03.05.2017 o 15,30 hod. sa v materskej škole budú podávať žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania pre školský rok 2017/2018. Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: -v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú: a) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku…
čítať ďalej ...