Monthly Archives: február 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2017 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Kontrola uznesení 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 6. Rozpočet obce na rok 2017 Návrh rozpočtu 2017…
čítať ďalej ...

Pozvánka na obecnú zabíjačku a Folklórny čurbes

Všetkých srdečne pozývame na tradičnú obecnú zabíjačku v sobotu 25. februára 2017 so začiatkom o 8.30 pri požiarnej zbrojnici. Večer o 20.00 pokračujeme ľudovou fašiangovou zábavou spojenou so školou tanca a pochovávaním basy v kultúrnom dome. Do tanca hrajú ľudová hudba folklórneho súboru Považan z Považskej Bystrice a Javorníček z Hvozdnice. Pozvánka na Folklórny čurbes…
čítať ďalej ...