Monthly Archives: január 2016

Informácie o úpravách poplatkov za odpad

Vážení občania, obecné zastupiteľstvo na rok 2016 schválilo úpravy v poplatkoch za vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Vychádzali sme pri tom zo skutočnosti za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny: poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu vo výške 20 € na osobu, pre osobu, ktorá sa zdržuje viac ako pol roka mimo trvalého bydliska a prinesie o tom…
čítať ďalej ...