Monthly Archives: december 2015

Ples športovcov v Jasenici

TJ Hradišťan Jasenica Vás pozýva na 8. ročník plesu športovcov, ktorý sa bude konať dňa 29.1.2015 o 19.30 v sále kultúrneho domu v Jasenici. Zabávať vás bude skupina IMPULZ. Vstupné 15 €. Predaj vstupeniek na Obecnom úrade u pani Baštekovej.
čítať ďalej ...

Odpočet vodomerov

Oznamujeme domácnostiam pripojeným na obecný vodovod, že vo štvrtok 17.12. sa bude konať odpočet vodomerov. Žiadame vás, aby ste sprístupnili vaše vodomerné šachty a umožnili prístup na pozemok povereným pracovníkom obce.
čítať ďalej ...