Monthly Archives: október 2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. októbra 2015

pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2015 o 18.00 v zasadačke obecného úradu. Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu 3. Kontrola uznesení 4. Projekt nakladania s biologickými odpadmi v obci 5. Odsúhlasenie zaradenia obce do do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42025257 pre…
čítať ďalej ...