Monthly Archives: august 2015

POZVÁNKA Jasenické nôtenie

PROGRAM 9,00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, amfiteáter 10,30 KRAJSKÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV, Kostol sv. Michala Archanjela spevácky zbor MUSICA NOSTRA, Prievidza, vokálna skupina VOX, Trenčín, ZBOR SV. CECÍLIE, Nové Mesto nad Váhom, hosť – miešaný spevácky zbor VOX DOMINI, Považská Bystrica 12,00 MILOVAŤ A CTIŤ stretnutie s Richardom Vašečkom zamerané na témy manželstva,…
čítať ďalej ...