Monthly Archives: jún 2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa 24.júna 2015 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu 4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Jasenica za rok 2014 5. Záverečný účet obce Jasenica za rok 2014 6. VZN 7/2015 – O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce…
čítať ďalej ...