Monthly Archives: apríl 2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

pozývam Vás na 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa23.apríla 2015 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. Program Otvorenie zasadnutia Schválenie programu Kontrola uznesení VZN 4/2015 – o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Jasenica VZN 5/2015 – o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav…
čítať ďalej ...