Monthly Archives: február 2015

O Z N A M o termíne podávania žiadostí do Materskej školy Jasenica

  Riaditeľka Materskej školy v Jasenici oznamuje, že dňa 25.02.2015 o 15,00 hod. sa v materskej škole budú podávať žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania pre školský rok 2015/2016. Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: -v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú: a)deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku…
čítať ďalej ...