Monthly Archives: január 2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva pozývam Vás na 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasenica, ktoré sa uskutoční dňa22.januára 2015 o 17.00 v zasadačke obecného úradu. Program   Otvorenie zasadnutia Schválenie programu Kontrola uznesení VZN 1/2015 – Štatút obce Jasenica VZN 2/2015 – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Komisie obecného zastupiteľstva – odsúhlasenie náplne práce a voľba členov komisií Voľba predsedu…
čítať ďalej ...